Zámek Lednice

Zámek Lednice najdete na jižní Moravě, 12 km od Mikulova a asi 50 km na jih od Brna na pravém břehu řeky Dyje. Se svou francouzskou zahradou a rozsáhlým anglickým parkem se řadí mezi nejvýznamnější romantické památky nejen v České republice, ale i v celé Evropě. Celý Lednicko-valtický areál se v roce 1996 zapsal mezi světové a kulturní památky UNESCO.

První zmínky o vesnici zvané Lednice nacházíme již v roce 1222. V té době nechávají vladykové Adamar a Lipert postavit tvrz, která má střežit přechod přes řeku. O sto let později se tato stavba stává majetkem rodu Lichtenštejnů a zůstává jím až do roku 1945, kdy je znárodněna. V 16. století se z tvrze stává reprezentativní zámek Lichtenštejnů. Tento šlechtický rod, v čele s Karlem z Lichtenštejna a jeho synem Karlem Eusebiem, byl pro Lednici a její okolí velkým přínosem.

Karel Eusebius z Lichtenštejna se během svého života velmi zasadil o zvelebení Lednicko-valtického panství. Na svůj dvůr zval významné řemeslné mistry, kašnáře, architekty i umělce té doby, za které vyplácel nemalé peníze.

Od konce 18. století do poloviny století 19. vznikaly v okolí zámku nádherné romantické stavby umístěné především v zámeckém parku. Byl také vytvořen zámecký rybník s 15 ostrůvky, zabírající plochu 24 hektarů. V polovině 19. století přestavěl architekt Jiří Wingelmüller interiéry i exteriéry zámku do dnešní podoby. Dal mu jedinečnou anglicko-novogotickou tvář.

nahoru

Grotta

V lednickém podzemí byla v 17. století vytvořena umělá jeskyně. Aby působila co nejskutečněji, byla vybavena i umělými krápníky. Rozkládá se na ploše 90 m2 a od 31. 3. v ní bude opět přístupná výstava strašidel, čertů a rarachů. Vstup na tuto podívanou činí 40 Kč pro dospělé a 20 Kč pro děti. Otevřená je ve stejných hodinách jako zámek.

nahoru

Zámecký skleník

Celý Lednicko-valtický areál obklopuje nádherná příroda, luhy, háje... To ale vrchnosti nestačilo, česká flora je už omrzela. Postavili si tedy téměř 100 m dlouhý a 13 m široký skleník do kterého umístili subtropické a tropické rostliny převážně z Jižní Ameriky. Pro případ, že by je opustilo štěstí si do jezírka nechali nasadit zlaté rybky.

nahoru

Akvárium Malawi

Co všechno se dá najít v konírně? V Lednici třeba různé druhy mořských i sladkovodních ryb. Klidně si tu můžete zkusit najít i Nema.

Bez nutnosti cestování a potápění si tu prohlédnete mnoho druhů ryb od jihoamerických, afrických nebo indonéských břehů. Tato expozice byla otevřena v roce 1993 po náročné rekonstrukci zchátralých koníren.

nahoru

Janův hrad

Zříceniny podtrhují tak trochu tajemnou atmosféru romantického parku. Lichtenštejnové na svém panství žádnou neměli, tak si nechali jednu postavit Josefem Hardmuthem. A ne tak ledajakou, z venku zřícenina, ale zevnitř plně funkční lovecký zámeček.

Od počátku 19. století se zde hojně hodovalo po honech. Byl tu prostor na ustájení koní, přípravu pokrmů z ulovených zvířat i pro zábavu panstva. Mimo hony obýval Janohrad knížecí hajný.

Projděte si oba prohlídkové okruhy a představte si ty bujaré oslavy dobrého lovu, pány holedbající se svými úlovky a dámy tančící v přepychových róbách.

www.januv-hrad.cz, tel: 519 355 134

nahoru

Minaret

Věž ze které běžně svolávají muslimští duchovní davy k motlitbě najdete i v lednickém parku. V islámských zemích bývá součástí mešity, u nás stojí samostatně. Pověst praví, že minaret byl postaven natruc poddaným, kteří se nemohli shodnout na umístění kostela. Alois Josef I. z Lichtenštejna tedy rozhodl o stavbě mešity s minaretem. Možná kvůli nestabilnímu podloží obdivujeme jen minaret.

Ve stylu maurské archtitektury postavil architekt Josef Hardmuth na přelomu 18. a 19. století tuto pro Evropu neobvyklou stavbu. Sály Minaretu dřív sloužili Lichtenštejnům jako místo sbírky orientálních předmětů. Ty bohužel dnes nejsou přístupné, ale z nejvyšší galerie se můžete za jasného počasí kochat úžasnou vyhlídkou do krajiny. Prý lze spatřit i věž Svatoštěpánského dómu ve Vídni. Nejdřív však budete muset pokořit 302 schodů abyste se dostali do výšky necelých 60 metrů.

nahoru

Obelisk

Kus cesty za Minaretem stojí 23 metrů vysoký symbol mírové smlouvy mezi Francií a Rakouskem. Jeho autorem je J. Hardmuth.

nahoru

Akvadukt a romantická jeskyně

Obě tyto stavby spatříte na Grottovém ostrově cestou přes zámecký rybník. Akvadukt dříve sloužil jako vodopád. Jeskyně sestavená z velkých kamenů měla parku přidat trochu tajemství.

nahoru

Lovecký zámeček

Počátek 19. století přál i hajným. Co by dnešní „páni lesa“ dali za takovou hájovnu. Podobu této stavbě dal opět architekt J. Hardmuth.

Ano, je tomu tak. Tento zámeček opravdu sloužil jako hájovna. Najdete ho na cestě mezi Janohradem a zámkem. Terasa této jednopatrové budovy poskytovala možnost shlédnout napínavé hony a štvanice.

V současnosti není zámeček přístupný.

nahoru

Apollónův chrám

V zámeckém parku najdete od všeho trochu. Jednou z památek reprezentující antické umění je chrám boha Apollóna, boha světla, umění, tance a vůdce múz.

Múzy jsou také hlavním motivem. Reliéf, umístění nad vchodem zobrazuje, jak doprovázejí Apollóna na slunečním voze. Když vzhlédnete kousek výše uvidíte sochy 4 antických postav, které jako by volaly na restaurátory: „Zachraňte nás!“. Chrám stojí nad pláží Mlýnského rybníka.

nahoru

Nový dvůr

Tato hospodářská stavba poskytovala komfort vzácným plemenům ovcí a krav. Lichtenštejnové opravdu na ničem nešetřili.

Statek sloužil dále jako sýpka, jeho součástí byly i byty pro zaměstnance . Autorem je J. Hardmuth, který mu počátkem 19. století dal empírovou podobu. Dnes se zde chovají koně.

nahoru

Tři Grácie

Sousoší tří řeckých bohyň, Athény, Afrodity a Artemis, jako by mělo panství zajistit vše, čeho jsou tyto ženy patronkami. Moudrost, spravedlnost, umění, ochranu, lásku, krásu...

Bohyně měly původně své sídlo v parku, ale v roce 1825 byly přemístěny a obestavěny půlkruhovou kolonádou. Ve výklencích mezi dvanácti iónskými sloupy stojí sochy zpodobňující různé vědy a umění. Tato antická stavba stojí na břehu Prostředního rybníka, při pohledu přes něj uvidíte Rybniční zámek.

nahoru

Kaple svatého Huberta

Svatý Hubert byl náruživým lovcem do té doby, než uviděl jelena se zářícím křížem mezi parohy. Jelen mu pohrozil, že jestli se nezřekne světských radovánek, tak půjde do pekla. Po tomto setkání zasvětil Hubert svůj život Bohu a pomoci bližním. Je považován za patrona a ochránce všech lovců.

Jeho kapli nechal postavit kníže Alois II. Lichtenštejnský v 2. polovině 19. století podle plánů Jiřího Wingelmüllera. V otevřené kapli s gotickými prvky stojí sv. Hubert se psem u nohou.

nahoru

Rendez-Vous (Dianin chrám)

Další antická stavba v lednicko-valtickém areálu je zasvěcena bohyni lovu Dianě. V Římě se vítězné oblouky stavěly na počest vojevůdcům a bitvám, které vyhráli. Tento nejspíš vítal šlechtice po úspěšném lovu.

Na zdech oblouku jsou reliéfy zobrazující výjevy z antické mytologie. Na každém ze čtyř korintských sloupů je socha znázorňující denní doby, ráno, poledne, večer a noc. Ve dvou sálech (hudebním a tanečním) si mohli dávat dostaveníčko kníže a jeho hosté před zahájením honu.

Stavba vznikla mezi léty 1810 – 1812 pod taktovkou architekta Josefa Kornhäusla na základě návrhů J. Hardmutha. Mistrné reliéfy vytvořil Josef Klieber.

nahoru

Belveder

Další z Hardmuthových staveb vznikla počátkem 19. století a sloužila jako reprezentativní místo pro setkání s hosty při výletech do okolí zámku. K tomuto účelu byla využívána osmiboká místnost s čínskými motivy.

Zámeček měl i hospodářské poslání, na jeho dvoře stály voliéry se vzácnými druhy bažantů a pávů.

V současnosti není zámeček přístupný.

nahoru

Hraniční zámek

V době svého vzniku (1826 – 27) bylo jeho jméno více než příznačné. Svým středem stál na hranici markrabství moravského a arcibiskupství dolnorakouského, jak dodnes praví nápis umístěný nad terasou. V roce 1920 bylo Valticko připojeno k ČSR a hranice posunuta.

Renesanční zámeček byl postaven mezi hlohoveckými rybníky, aby poskytoval jedinečný pohled na lesknoucí se hladinu.

Od rekonstrukce která proběhla v roce 1995 slouží jako hotel a restaurace.

nahoru

Rybniční zámeček

V roce 1814 započala na břehu Prostředního rybníka stavba zámečku s klasicistními prvky. Odtud si vycházelo panstvo na lov ryb a ptactva. Knížepán a jeho pobočníci si zde pečlivě připravovali zbroj a návnady, aby lov dopadl co možná nejúspěšněji.

Později zde přebýval zahradník se svou rodinou. Když jeho oko zabloudilo na druhý břeh rybníka, mohl se těšit pohledem na Tři grácie.

Od dvacátých let 20. století zde sídlila biologická stanice, která byla po padesáti letech uzavřena.

V současnosti není zámeček přístupný.

nahoru

Zámek Valtice

Zámek se nachází přibližně 8 km od lednického komplexu. Historie celého Lednicko-valtického areálu je spojena s rodem Lichtenštejnů, který získal Valtice ve 14. století. Ti postavili nedaleko původního středověkého hradu renesanční zámek, který byl několikrát přestaven, něž získal dnešní barokní podobu.

Podnět k rozsáhlým stavebním úpravám dal Karel Eusebius z Lichtenštejna a jeho otec. J. B. Fischer z Erlachu byl pověřen vybudováním reprezentačního sídla Lichtenštejnů. Později byla přistavěna např. jízdárna a konírna, kde se pořádají koncerty a různé společenské akce. V roce 1790 bylo vybudováno zámecké divadlo.

Valtický zámek obklopuje rozsáhlý anglický park, který spojuje Valtice s Lednicí. Na cestě mezi těmito významnými zámky je několik již výše zmíněných romantických staveb. Pozoruhodné jsou i zámecké interiéry, které během času měnily svůj vzhled. Mezi nábytkem najdete kousky z období baroka, rokoka i empíru.

V prostorách valtického sklepení sídlí Salón vín ČR, kde můžete navštívit degustační expozici.

nahoru

Salón vín ČR

Když se řekne Valtice, mnohým z nás se vybaví víno a valtické vinné sklepy. Aby ne, když tento vinařský kraj si získal dobré jméno po celém světě.

V zámeckých sklepích můžete navštívit degustační expozici a shlédnout kratší nebo delší verzi filmu o vinařství. Dále si můžete vybrat z mnoha degustačních programů, které se svou časovou náročností i cenou liší.

nahoru

Kolonáda – Reistna

Jižně nad Valticemi se tyčí památník, který nechal na počest otci a bratrům počátkem 19. století vybudovat Jan Josef I. z Lichtenštejna. Kolonáda byla postavena po vzoru té Schönbrunské.

Ve výklencích stojí 4 sochy tří bratrů a otce. O zálibách a kratochvílích každého z mužů vypráví četné reliéfy nad jejich hlavami.

Z vrchu kolonády si můžete užít pohled do okolí a shlédnout celý Lednicko-valtický areál, Niederösterreich atd.

nahoru

Letové ukázky dravých ptáků

V lednickém parku je pro Vás připravena neobvyklá atrakce. Jde o ukázky střemhlavého letu, útoku na kořist atd. všemi dravci na které si vzpomenete. Není to žádný cirkus, jde spíš o snahu připomenout, že i mezi dravými ptáky jsou ohrožené druhy a není jich zrovna málo. Tuto zajímavou podívanou spojenou s výstavou ptáků byste si neměli nechat ujít. Vstupné je přívětivé a ještě putuje na dobrou věc – záchranu ohrožených druhů.

Lodí, kočárem, na kole nebo pěšky?

LVA je velice rozsáhlý. Obejít všechno po svých by bylo dost náročné. I knížata jezdila na koních. Vy máte na výběr z několika možností jak se po panství pohybovat a jak je zkombinujete je také jen na Vás.

Více informací na www.1plavebni.cz »

nahoru

Lodí

Lednické vodní cesty křižuje 6 lodí s krásnými jmény. Kapacita loděk je od 12 do 22 osob. Během cesty parkem se od „kapitána“ dozvíte zajímavosti o fauně a floře v areálu, upozorní a ukáže zajímavosti a třeba prozradí i nějaké drby z historie.

Svézt po vodě se můžete na dvou různých trasách a nalodíte se ve 4 přístavištích. Doporučujeme Vám dopřát si alespoň jednu jízdu.

Více informací na www.1plavebni.cz »

nahoru

Kočárem

Kočár Vás vyveze od zámku k Minaretu, je to krásný zážitek. Pokud jste si takovou jízdu ještě nedopřáli, proč to nezkusit zrovna tady?

Když Vám nebude vyhovovat trasa nebo společnost dalších 14 pasažérů, můžete si kočár pronajmout a vyjet si jinou cestou. Jestli se Vám ale nelíbí představa kočáru a radši byste si vyjeli na koni jen tak, i pro Vás máme řešení. V Lednici se Vám dostane vyjížděk na koních, pro děti i na ponících.

nahoru

Na kole

Od zámku na jih už ale vodní taxi ani povoz nejezdí. Pokud si nechcete nechat ujít všechny ty krásné romantické stavby, radíme Vám využít kolo. Pokud jste si ho s sebou zrovna nepřivezli, tak nevadí. Můžete si jej zapůjčit přímo v Lednici nebo v 8 km vzdálené Břeclavi. Ceny jsou příznivé a užitek neúměrně vyšší. Že ho opravdu využijete se můžete přesvědčit zde.

nahoru

Pěšky

Doprava po svých je tou nejstarší a nejosvědčenější. Po zámku se nachodíte až až, ale je příjemné projít se i částí parku. Doporučujeme cestu od Janova hradu k zámku nebo Vinařskou naučnou stezku ve Valticích. Pohyb na čerstvém jihomoravském vzduchu je prospěšný.

nahoru vytiskni stránku